fbpx
Events News

RCRT-RST 2020 ในรูปแบบ Virtual Meeting

RCRT-RST 2020 ในรูปแบบ Virtual Meeting

ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี 2563 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ RCRT-RST 2020 ในรูปแบบ Virtual Meeting ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา  ของทาง บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค และ ไทย จีแอล จำกัด