ประมวลภาพบรรยากาศ งานประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย RCRT-RST 2024
ประมวลภาพบรรยากาศงาน “AGM2023”
ประชุมวิชาการรังสีวิทยา REFRESHER RADIOLOGY COURSE 2024
Happy Chinese New Year 2023
Official Imaging Supporter for the Birmingham 2022 Commonwealth Games
กิจกรรม “CMC โดนใจ…ใช่เลย.”
ขอขอบพระคุณ บริษัท ปริญสิริ จำกัด(มหาชน) ที่ได้บริจาค เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ Sedecal รุ่น Dragon x
สนับสนุนเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 4 เครื่อง  ในโครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจคัดกรองมะเร็งตับ
RCRT-RST 2020 ในรูปแบบ Virtual Meeting
Canon donates X-ray CT diagnosis system to the City of Wuhan, China in response to spread of Novel Coronavirus