News

สนับสนุนเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 4 เครื่อง ในโครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

สนับสนุนเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 4 เครื่อง  ในโครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

ในวันที่ 18 กันยายน 2020 ที่ผ่านมานั้น บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 4 เครื่อง ในโครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจคัดกรองมะเร็งตับ และท่อน้ำดีด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ซึ่งมีน้องๆนักศึกษาแพทย์ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนรวมในโครงการดีดีแบบนี้ค่ะ

#CanonMedical
#CMCBiotech

Popular Posts

VINNO P
VINNO 5
VINNO A5