News

ขอขอบพระคุณ บริษัท ปริญสิริ จำกัด(มหาชน) ที่ได้บริจาค เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ Sedecal รุ่น Dragon x

ขอขอบพระคุณ บริษัท ปริญสิริ จำกัด(มหาชน) ที่ได้บริจาค เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ Sedecal รุ่น Dragon x

บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จํากัด ขอขอบพระคุณ บริษัท ปริญสิริ จำกัด(มหาชน) ที่ได้บริจาค เครื่องเอ็กซเรยเคลื่อนที่ Sedecal รุ่น Dragon x ให้กับโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย ทางเราต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้รับความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์

ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบแท่นจับทำให้ Balance Weight ได้ดี ควบคุมการเคลื่อนได้ง่าย แม้เป็นคุณผู้หญิง

อีกทั้งยังให้ X-ray ที่มีความถี่สูงถึง 300kHz , 100mA ตั้งได้ mA ได้หลากหลายค่า เหมาะสมกับการถ่ายอวัยวะแต่ละส่วน มาตรฐานยุโรป ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศสเปน

#CMCBiotech
#Sedecal
#โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ